صدور مجوز توزیع داروهای ترخیص شده وارداتی از 16 آبان ماه جاری به ادارات کل دامپزشکی استان های کشور تفویض اختیار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر محسن مهدوی نژاد مدیرکل دفتر دارو و درمان با اعلام این خبر افزود: در راستای تمرکز زدایی و تسهیل انجام امور در خدمت رسانی به ذینفعان، از 16 آبان ماه جاری صدور مجوز توزیع داروهای ترخیص شده وارداتی به ادارات کل دامپزشکی استان ها واگذار خواهد شد. وی تصریح کرد: در صورتی که تاریخ پاسخ آزمایش بر روی محموله درخواستی بیش از یک سال بوده و یا محموله برای اولین بار وارد کشور گردیده، اخذ تاییدیه جهت صدور مجوز توزیع از این دفتر الزامی است. منبع: روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور 
نمایش بخشی از مطلب